Novinky

  BMG 310

 HOMAG  Venture 310M  Venture 310L  Venture 310XXL
portálové prevedenie      
rozmer pracovného stola  3300 x 1400 mm  4200 x 1400 mm  6000 x 1400 mm
výška opracovania 150 mm 150 mm 150 mm
počet úložných konzol 6 ks 8 ks 10 ks
zdvižné podpery 4 ks 6 ks 6 ks
vákuová pumpa  90/108 m3/hod 1 ks 2 ks 2 ks
       
 Výbava :  Basic  Future  Performence
polohovanie upín. elementov laser LED LED

polohovanie úložných konzol

manuálne manuálne manuálne
hlavné frézovacie vreteno 11 kW 11 kW 18,5 kW
C-os áno áno áno
agregátové rozhranie Flex5 Flex5+ Flex5+
agregátové rozhranie olepovania Power edge Power edge Power edge
zásobník 14 tanierový 14 tanierový 18 tanierový
vertikálne vrtacie vretená 12 ks 17 ks 25 ks
horizontálne vretená + dráž. píla 3 + 1   90° 3 + 1   90° 10 ks ( 6X/4Y )
drážkovacia píla     1 ks  - v ose X
II. frézovacie vreteno voľné miesto  voľné miesto voľné miesto
váha stroja