Balenie

  PAQTEQ C-250

 MODEL :                              VKS 1.500           VKS 2.500  
 Šírka stroja  2.395 mm  3.390 mm  
 Pracovná šírka   1.500 mm  2.500 mm  
 Džka kartónu  min.  300 mm  300 mm  
 Veľkosť kartónu - šírka:      
 sólo list  350 - 1.500 mm  350 - 2.500 mm  
 nekoneč. pás (jeden)  350 - 1.500 mm  350 - 2.500 mm  
 nekonečný pás  (viac vedľa seba)  max. 1.350 mm  max. 2.350 mm  
 výška stohu kartónov  max.  2.150 mm  2.150 mm  
 výška stohu - pri výmene kartónov  max.  1.300 mm  2.200 mm  
 Tolerancia nepresnosti :      
 rez na dĺžku  max. 0,15 %   max. 0,5 %  
 priečny rez  max. +/- 2,0 mm  max. +/- 2,0 mm  
 Hrúbka kartónu :  2,0 - 7,0 mm +/- 0,2 mm  2,0 - 7,0 mm +/- 0,2 mm  
 Kvalita kartónu  DIN 55468      
 1-vrstvý (hrúbka do 4,0 mm )  kvalita  1.10 - 1.40  kvalita  1.10 - 1.40  
 2-vrstvý  ( hrúbka do 7,0 mm  kvalita  2.10 - 2.30  kvalita  2.10 - 2.30