CNC obrábacie centrá

  CNC vertikálna vŕtačka


 DRILLTEQ V-200  model : BHX 050  model : BHX 055
 vertikálne vŕtacie vretená  8  -  rýchlovýmenné  13 - rýchlovýmenné
 horizontálne vŕtacie vretená  4X/2Y  4X/2Y
 frézovanie  5 kW  ETP25  10 kW  HSK63
 drážkovaci apíla v ose X  D = 100mm  D = 100 mm
 Rozmer dielca : dĺžka     min./max.  200/2.500 mm  200/3.000 mm
                         šírka      min./max.  70/850 mm  70/850
                         hrúbka   min./max.  12/60 mm

 12/60 mm

 výmenník nástrojov do frézovacieho vretena  nie  3 + 1 -miestny


viac informácií na stránke: http://www.weeke-bhx050.de/

 
 
  CNC vertikálna vŕtačka

 DRILLTEQ V-500  BHX 200
 vertikálne vretená  15 alebo  2 x 10
 horizontálne vretená  10 alebo   2 x 8
 frézovanie    10 kW
 drážkovacia píla   D= 125 mm  otáčanie (X/Y 90°)

 Rozmery dielca :  dĺžka     min./max.

   šírka     min./max

   hrúbka  min./max.  

 200 mm / 3.050 mm

   50 mm / 1.250 mm

     8 mm /     80 mm 

 výmenník nástrojov  4-miestny
 
 
  CNC horizontálne vŕtacie centrum

Rýchle vŕtacie centrum s opciou pre narážanie kolíkov

Možnosť vŕtať naraz dva dielce s odlišným plánom vŕtania.

 DRILLTEQ H-600  model : BHX 500  model : BHX 560
 dĺžka dielca min./ max.  200 / 2.500 mm  200 / 2.500 mm
 šírka dielca min./max.  70 / 1.000 mm  70 / 1.000
 prechod dielca šírky  1.300 mm  1.300 mm
 hrúbka dielca min./max.  4 / 80 mm  4 / 80
 rýchlosť pojazdov X – Y - Z  130 – 80 – 50 m/min  130 - 80 - 50 m/min
 otáčky vrtákov  1.500 – 7.500 ot./min.  1.500 - 7.500 ot./min
 stlačený vzduch  7 bar.  7 bar
 celkový príkon  19,5 kW  23,5 kW
 2 agregáty : horný + spodný

 vŕtanie z 5-tich strán
frézovanie a drážkovanie

z 2-och strán

 vŕtanie zo 6 strán

frézovanie, drážkovanie a

pílenie z 3 strán

 vertik. vŕtacie vretená  min/max  2x23 / 2x42  2x23/2x42
 horizont. vŕtacie vretená  min/max  4X-1Y / 8X-2Y  4X-1Y / 8X-2Y
 drážkovacia píla otočná   X/Y  90°  X/Y 90°
 váha  5.500 kg  6.000 kg
 
 
  Venture 106

 VEEKE

Venture  106 M

 portálový pojazd  
 polohovanie konzol a upínacích elementov  laser
 pracovná plocha stola  x-y  3 130 x 1 250 mm
 výška WS s upínacími elementami  100 mm
 rýclosti pojazdu v ose x-y/z  80/20 m/min
 počet úložných konzol 125 mm  6 ks
 vertikálne vrtáky  12 ks
 horizontálne vrtáky  6 ks  ( X4 / Y2 )
 drážkovacia píla  125 mm  X/Y 90°  ano
 frézovací agregát - upnutie HSK 63  9 kW
 agregátové rozhranie  nie
 zásobník - Pick-Up  8 miest - bočný
 pendel obrábanie  ano
 váha stroja  3700 kg
 
 
  Venture 107

WEEKE  Venture 107M
 portálový pojazd  
 polohovanie konzol a upínacích elementov  laser
 pracovný rozmer stola x – y  3130 x 1250 mm
 výška WS s upínacími elementami  100 mm
 rýchlosť posuvu v ose x - y / z  80 / 20 m/min
 počet úložných konzol

 6 ks

 dorazy  16 ( 6 + 6 + 2 +2 ) ks
 vertikálne vrtáky  12 ks 
 horizontálne vrtáky  6 ks    ( 4X/2Y )
 drážkovacia píla   125 mm v ose X/Y 90°  1 ks
 frézovací agregát - upínanie HSK 63   9 kW
 agregátové rozhranie  podpora otáčania
 miest v zásobníku Pick-Up  8 miest - bočný
 zadný zásobník pojazdný v ose X  8 miest - tanierový zadný
 vákuová pumpa  100 m3/hod
 váha stroja  3.700 kg
 
 
  Venture 109

 WEEKE  Venture 109M
 portálový pojazd  
 polohovanie konzol a upínacích elementov  laser
 pracovná plocha  X x Y  3 130 x 1 250 mm
 výška WS s upínacími elementami  100 mm
 podperné konzoly 1 250 mm  6 ks
 zdvižné podpery  4 ks
 vákuová pumpa   70/84 m3/hod 50/60 Hz  1 ks
 vertikálne vrtáky - rýchloupínanie  12 ks
 horizontálne vrtáky  6 ks ( 4X / 2Y )
 drážkovacia píla D = 125 mm  1 ks   otáčanie X/Y 90°
 frézovacie vreteno s upínaním HSK63  12 kW
 agregátové rozhranie  C-os  360° interpolárne
 výmenník nástrojov  8 miest - bočný
 výmenník nástrojov  8 miest - tanierový zadný
 váha  3.700 kg
 
 
  BMG 211 / Venture 220

 
 
  BMG 310

 HOMAG  Venture 310M  Venture 310L  Venture 310XXL
portálové prevedenie      
rozmer pracovného stola  3300 x 1400 mm  4200 x 1400 mm  6000 x 1400 mm
výška opracovania 150 mm 150 mm 150 mm
počet úložných konzol 6 ks 8 ks 10 ks
zdvižné podpery 4 ks 6 ks 6 ks
vákuová pumpa  90/108 m3/hod 1 ks 2 ks 2 ks
       
 Výbava :  Basic  Future  Performence
polohovanie upín. elementov laser LED LED

polohovanie úložných konzol

manuálne manuálne manuálne
hlavné frézovacie vreteno 11 kW 11 kW 18,5 kW
C-os áno áno áno
agregátové rozhranie Flex5 Flex5+ Flex5+
agregátové rozhranie olepovania Power edge Power edge Power edge
zásobník 14 tanierový 14 tanierový 18 tanierový
vertikálne vrtacie vretená 12 ks 17 ks 25 ks
horizontálne vretená + dráž. píla 3 + 1   90° 3 + 1   90° 10 ks ( 6X/4Y )
drážkovacia píla     1 ks  - v ose X
II. frézovacie vreteno voľné miesto  voľné miesto voľné miesto
váha stroja      
       
 
 
  BMG 311

 HOMAG  BMG 311 M  BMG 311 L  BMG 311 XXL
portálové prevedenie      
rozmer pracovného stola 3300 x 1550 mm 4200 x 1550 mm  6000 x 1550 mm 
výška opracovania 270 mm 270 mm  270 mm 
počet úložných konzol 6 ks 8 ks  10 ks 
zdvižné podpery 4 ks 6 ks  6 ks 
vákuová pumpa  63/76 m3/hod 1 ks 2 ks  2 ks 
       
 Výbava :  Basic  Future  Performance
polohovanie upínacích elementov laser LED LED 
polohovanie úlož. konzol manuálne manuálne manuálne
hlavné frézovacie vreteno 10 - 12 kW 10 - 12 kW  10 - 12 kW 
5-os áno áno  áno 
agregátové rozhranie interpolárne interpolárne interpolárne
zásobník bočný      
zásobník zadný 14 tanierový 18 tanierový 18 tanierový
vŕtacie vretená vertikálne 12 ks 17 ks  25 ks 
horizontálne vretená + dráž. píla 3 + 1  90° 3 + 1   90° 10 ks  ( 6X/4Y )
drážkovacia píla     1 ks  v ose X
II. frézovacie vreteno voľné miesto voľné miesto  voľné miesto
váha stroja      
 
 
  Venture 312

 HOMAG  Venture 312M  Venture 312L  Venture 312XXL 
portálové prevedenie      
rizmer pracovného stola 3300 x 1400 mm 4200 x 1400 mm 6000 x 1400 mm 
výška opracovania 150 mm 150 mm  150 mm 
počet úložných konzol 6 ks 8 ks  10 ks 
zdvižné podpery 4 ks 6 ks  6 ks 
vákuová pumpa 90/108 m3/hod 1 ks 2 ks 2 ks 
       
 Výbava :  Basic    
polohovanie upínacích elementov laser    
polohovanie konzol manuálne    
hlavné frézovacie vreteno 15 kW    
C-os áno    
agregátové rozhranie Flex5+    
zásobník 14 tanierový    
vertikálne vŕtacie vretená 9 ks    
horizontálne vŕt. vretená 2X/2Y    
drážkovacia píla nie    
balík pre pneumat. upínanie powerClamp    
váha stroja