Dopravníky

  LOOPTEQ O-200

 MODEL :  TFU 120
 dĺžka dielca   300 - 2500 mm
 šírka dielca  50 - 1.450 mm
 veľkosť dielca  min.  300 x 300 mm;  max. 1.450 x 1.450 mm
 hrúbka dielca  8 - 60 mm
 váha dielca   max. 30 kg  - pri dĺžke do 700 mm;  max. 50 kg - pri dĺžke nad 700 mm
 pracovná výška pásu  835 - 950 mm
 rýchlosť posuvu  8 - 25 m/min.
   
   
 
 
  LOPTEQ O-300

 MODEL :  TFU 140
 dĺžka dielca   240 - 2.700 mm
 šírka dielca  60 - 1.000 mm
 veľkosť dielca  min.  240 x 80 mm;  max. 2.500 x 1.000 mm
 hrúbka dielca  8 - 80 mm
 váha dielca   max. 50 kg
 pracovná výška pásu  835 - 950 mm
 rýchlosť posuvu  8 - 30 m/min.
   
   
 
 
  LOOPTEQ O-600

 MODEL :  TFU 140
 dĺžka dielca   240 - 3.000 mm
 šírka dielca  80 - 1.200 mm
 veľkosť dielca  min.  240 x 120 mm;  max. 3.000 x 1.200 mm
 hrúbka dielca  8 - 60 mm
 váha dielca   max. 80 kg
 plošná váha dielca   max. 25 kg/m2
 pracovná výška posuvného pásu  835 - 950 mm
 rýchlosť posuvu  12 - 36 m/min.
 počet stohovacích miest dielcov  0; 1; 2;